Thi công nhà xưởng thép hình

Hình ảnh thi công nhà xưởng tại Đà Nẵng 

Thi công nhà xưởng thép hình
Thi công nhà xưởng bằng thép hình I,U,V

 

Hình ảnh thi công nhà xưởng Đà Nẵng
Hình ảnh thi công nhà xưởng Đà Nẵng

Thép hình i được gia công trước khi lắp dựng nhà xưởng Đà Nẵng

thi công nhà xưởng Đà Nẵng
Hình ảnh thi công nhà xưởng Đà Nẵng

Làm nhà xưởng, nhà kho, quán cafe tiền chế Đà Nẵng, nhận thi công nhà xưởng thép hình

Đợi xem Mật khẩu đây
Liên hệ với chúng tôi
Xin vui lòng gửi yêu cầu tại website Tan Hoang Thinh Co.Ltd để nhận phản hồi quý vị nhanh nhất
×
×
×
×