Công trình công nghiệp là gì

Phân Cấp Công Trình Công Nghiệp Cấp 1, Cấp 2, Cấp 3 Là Gì? Quy định các nguyên tắc chung nào để phân loại, phân cấp và xác định Phân Cấp Công Trình CN Cấp 1,2,3? Đây là câu hỏi của rất phổ biến công ty, kỹ sư xây dựng trong giai đoạn thiết kế hồ sơ năng lực công ty, hồ sơ thầu, thực hiện các thủ tục giấy tờ cấp chứng chỉ năng lực xây dựng cho công ty, làm giấy tờ cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cá nhân tại Bộ xây dựng và sở xây dựng...

 

Công Trình Công Nghiệp Là Gì?

nhà xưởng được cho là công trình xây dựng công nghiệp
nhà xưởng sản xuất được là công trình xây dựng công nghiệp

 
Theo quy định tại QCVN-03-2012-BXD của Bộ Xây Dựng. Công trình công nghiệp là nơi mà trong đó diễn ra các quá trình sản xuất công nghiệp và phục vụ sản xuất, nằm trong các nhà máy, xí nghiệp, khu công nghiệp, bao gồm có nhà (xưởng) sản xuất; nhà điều hành sản xuất; công trình phục vụ sản xuất (y tế, ăn uống, sinh hoạt, nghỉ ngơi, giải trí, học tập, văn hóa, dịch vụ, kho tàng, giao thông…). Và các công trình kỹ thuật như: điện, cấp – thoát nước, thông gió, xử lý chất thải, phòng cháy chữa cháy…

nhà xưởng tiền chế là công trình công nghiệp
 

Quy Định Về Phân Cấp Công Trình Công Nghiệp Cấp 1, 2, 3

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014:
  • Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định 46/2015/NĐ-CP);
  • Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng (sau đây viết tắt là Nghị định 59/2015/NĐ-CP);
  • Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;
Tương tự như cách Phân cấp công trình dân dụng, công trình công nghiệp bao gồm 3 cấp: Cấp 1, Cấp 2, Cấp 3 Theo Quy Mô Công Suất Hoặc Tầm Quan Trọng (Ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 3 năm 2016 của Bộ Xây dựng).

 

Liên hệ với chúng tôi
Xin vui lòng gửi yêu cầu tại website Tan Hoang Thinh Co.Ltd để nhận phản hồi quý vị nhanh nhất
×
×
×
×